Загальнодержавні акти у сфері освіти

Закони України
 1. Конституція України
 2. Закон України "Про освіту"
 3. Закон України "Про загальну середню освіту"
 4. Закон України" Про внесення змін до законодавчих актів
  з питань загальної середньої та дошкільної освіти
  щодо організації навчально-виховного процесу" 
 5. Закон України "Про охорону дитинства"
 6.  Кодекс законів про працю України 
 7. Закон України "Про відпустки"
 8. Закон України "Про охорону праці"
 9. Закон України "Про захист персональних даних"
Загальнодержавні акти у сфері освіти
 1. Національна доктрина розвитку освіти
 2. Концепція загальної середньої освіти
 3. Державна національна програма "Освіта" ("Україна XXI століття")
 4. Державний стандарт початкової загальної освіти
 5. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти
 6. Конвенція про права дитини