Інструктивно-методичні матеріали

Інструктивно-нормативні документи

 1. Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів
 2. Інструкція про порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики
 3. Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів
 4. Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного віку
 5. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників
 6. Інструкція про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту
 7. Інструкція щодо ведення класних журналів у 1-4 класах
 8. Інструкція щодо ведення класних журналів у 5-11 (12) класах
 9. Інструкція про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури
 10. Інструкція про порядок забезпечення учнів навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками
 11. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон
 12. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
 13. Нормативи наповнюваності груп, класів навчальних закладів
 14. Порядок здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів
 15. Про прийом дітей до 1 класу
 16. Про обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи
 17. Обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи
 18. Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки
 19. Правила опіки та піклування
 20. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю
 21. Правила використання комп'ютерних програм у навчальних закладах
 22. Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладів освіти
 23. Примірний статут загальноосвітнього навчального закладу
 24. Роз’яснення щодо видачі документів про освіту учнів, які закінчили 9-й клас школиhttp://pedrada.com.ua/news/gruppy/zakonodavstvo/rozjasnennja_shhodo_vidachi_dokumentiv_pro_osvitu_uchniv_jaki_zakinchili_9-jj_klas_shkoli/