Засідання педагогічних рад

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ
 ПЕДАГОГІЧНИХ РАД
у 2015-2016 н.р.

№ п/п
Питання, яке розглядається
Термін виконання
Відповідальний
Відмітка про виконання
І  ЗАСІДАННЯ

1.

2.

3.


4.

Про підсумки роботи за 2014-2015 навчальний рік та завдання учнівського та педагогічного колективів у наступному навчальному році.

Про затвердження плану роботи над науково-методичною проблемою у 2015-2016 н.р.


Розгляд та затвердження плану роботи на 2015-2016 н.р.

Вибори секретаря педради.


Серпень,
2015 р.

Будій Н.Д.,
ЗДШ
Пільгун С.В.

Будій Н.Д.


Розум Н.О.


ІІ  ЗАСІДАННЯ

1.
2.

Про роботу вчителів школи зі збереження фізичного та психічного здоров’я школярів, створення сприятливого психологічного клімату  на уроках та приділення особливої  уваги стану викладання курсу «Основи здоров’я».

Про виконання вимог нормативно-правових документів щодо організації  профільного навчання.

ü    Концепції профільного навчання в старшій школі (затверджена наказом Міністерства освіти і науки від 21.10.2013 р. № 1456).

ü    Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затверджена указом Президента України від 25.06.2013 р. № 344.


ü    Указу Президента  «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30.09.2010 р. № 926.

ü    Державної національної програми «Освіта: Україна ХХІ століття».

ü    Національної доктрини розвитку освіти.

ü    Державного стандарту базової  і повної загальної середньої освіти.


Жовтень
2015 р.

Шендеровська Л.В.Розум Н.О.,
Шендеровська Л.В.
Будій Н.Д.ІІІ  ЗАСІДАННЯ

1.


2.3.

Про впровадження мультимедійних технологій навчання як засобу формування мотивації учнів до вивчення англійської мови на середньому та старшому етапах.

 Про інноваційні форми виховної роботи як засіб розвитку творчої активності учнів.

Про трудове навчання і виховання учнів 1-11-х класів, результативність їх участі у предметних олімпіадах, конкурсах технічної творчості, підготовка до свідомого вибору професії.Січень
2015 р.

Розум Н.О.


Пилипів О.В., Стасишен Л.С.Будій Н.Д.
ІV  ЗАСІДАННЯ

1.

Про  роботу вчителів початкової школи  зі збереження фізичного та психічного здоровя учнів, забезпечення якісного проведення уроків «Фізичної культури» та «Основ здоровя».

Березень,
2016 р.

Пільгун С.В.

V ЗАСІДАННЯ

1.
2.

Про допуск учнів 4,9,11-х класів до складання ДПА, про звільнення окремих учнів від складання  ДПА.

Про порядок проведення навчальної практики та екскурсій учнів 1-8, 10-х класів.Травень
2016 р.

Шендеровська Л.В.,
Будій Н.Д.


ЗАСІДАННЯ

1.

Про переведення учнів 1-4-х класів до наступних класів, про нагородження окремих з них Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні.


Червень,
2016 р.

Шендеровська Л.В.,
Будій Н.Д.


VІІ ЗАСІДАННЯ

1.

Про переведення учнів 5-8, 10-х класів до наступних класів, про нагородження окремих з них Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні».


Червень,
2016 р.

Будій Н.Д.


VІІІ ЗАСІДАННЯ

1.

Про випуск учнів 11-х класів, про нагородження окремих з них золотою чи срібною медалями.


Червень,
2016 р.

Будій Н.Д.,
Шендеровська Л.В.


ІХ ЗАСІДАННЯ

1.

Про випуск учнів 9-х класів зі школи, про вручення окремих з них свідоцтв з відзнакою.

Червень,
2016 р.
Будій Н.Д.,
Шендеровська Л.В.