Структура та режим роботи навчального року


ЗАТВЕРДЖУЮ                           ПОГОДЖУЮ                               ПОГОДЖУЮ
Голова ради школи                         В.о. Начальника                             Начальник управління
__________ З.А.Березій                 Тернопільського                                         освіти і науки               
(Протокол засідання ради школи      міського  Управління  Головного     Тернопільської міської ради
від 17.08.2015 р. № 7 )                        управління ДСЕС                             ___________ О.П. Похиляк
                                                             У Тернопільській області                 ___________ 2015 р.
                                                           ___________ Н.Я. Гуска
                                                           ____________ 2015 р.
СТРУКТУРА ТА РЕЖИМ   РОБОТИ

Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3
з поглибленим вивченням іноземних мов
Тернопільської міської ради Тернопільської області
на 2015-2016 навчальний рік


            Навчальний рік у школі починається 1 вересня 2015 року святом – Днем знань і закінчується проведенням навчальної практики і державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів не пізніше 1 липня 2016 року.
         Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:
   І семестр - з 01 вересня по 25грудня 2015року.
  ІІ семестр – з 11січня по 27 травня 2016  року.
 Протягом навчального року для учнів проводяться канікули:
·        осінні - з 26 жовтня  до 01  листопада 2015р.
·        зимові - з 28грудня 2015р. до 10 січня 2016 р.
·        весняні -  з 21 до 27 березня 2016 р.
Як передбачено у статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої школи. Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 за № 157/26602, перелік предметів для проведення державної підсумкової атестації для учнів початкової, основної та


старшої школи, форму та терміни проведення Міністерством освіти і науки України буде затверджено додатково.
Вручення документів про освіту планується провести для випускників 9-х ласів 8 – 9 червня, 11-х класів – 28 травня.
З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов, за погодженням  управління освіти і науки Тернопільської міської ради можуть змінюватися структура навчального року та графік учнівських канікул..
           Робочі навчальні плани на 2015/2016 навчальний рік складаються відповідно до листа МОН України № 1/9-253 від 22 травня 2015 року листа Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 № 1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов:
1-4 класи – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 10.06.2011 № 572, із змінами згідно з наказом МОН України від 16.04.2014 № 460 (додатки 4-5);
5-7 класи - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465;
 8-9 класи – за Типовим навчальним планом спеціалізованих шкіл цього типу, затвердженим наказом МОН України від 13.03.2006 № 182;
10-11 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України  від 29.05.2014 № 657 (додаток 19).     
               Класи діляться на дві групи:
          а) у 1-11-х класах при вивченні української мови (окрім 11-А, 10-Б класу); у 1,4 класах при вивченні літературного читання ( окрім 2-А,Б,В, 3-А,Б ,В класів);
         б) на практичних заняттях з комп’ютером – понад 27 учнів  у 2,3,4, 5,6, 7,   9-11-х класах (окрім 11-А,10-Б кл.);
         в) на заняттях з трудового навчання у 5-9-х класах; технологій у 10-11 кл. (окрім 11-А,10-Б кл.);
         г) на уроках фізкультури у 10-11 класах (окрім 11-А, 10-Б кл.) заняття проводяться окремо з хлопцями та дівчатами;
         д) у 5-11 класах  при вивченні другої іноземної мови (німецької/французької) ;
         е) на уроках країнознавства,  літератури Англії та США, бізнес-курсу                                 у 10-11-х класах.
         Відповідно до типу спеціалізації школи (навчальний заклад з поглибленим вивченням іноземних мов) на  заняттях з англійської мови з 1 – 11класи  діляться   на 3 групи, окрім 10-Б,11-А  класів, які поділено на 2 групи.
         Початок занять першої зміни        о   830
         Початок занять у другій зміні       о   1230
         Закінчення занять у другій зміні   о   1800
         Тривалість уроку в 1-х  класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин,                           у 5-11-х класах – 45 хвилин.
         Тривалість перерв між уроками – 10 хвилин, після третього і четвертого уроку – 20 хвилин.  У 1-4-х класах відповідно - 15 і 25 хвилин.
         Школа працює у режимі п’ятиденного робочого тижня.
         З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов,                             за погодженням управління освіти і науки Тернопільської міської ради можуть змінюватися структура навчального року та графік учнівських канікул.


        


Директор школи                                                       Н.Д. Будій