Робота з шкільною документацією

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТ.№ 3 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ
НА 2015 - 2020 Н.Р.

2015 - 2016 н.р.
Накази
Педради
Ради при директорі
Моніторинг
1. Про підготовку шкільної документації  до 2015-2016 н.р., про виконання вчителями школи Інструкції з ведення ділової документації.

2. Про виконання вчителями початкової школи Інструкції з ведення ділової документації.

3. Про організацію позакласної роботи, організацію занять з ритміки у 1-4-х класах.

4. Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з правознавства.

5. Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з курсу «Християнська етика».

6. Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з екології.

7. Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 2-4-х класів з інформатики.

8. Про стан ведення зошитів  і щоденників учнями початкових класів.

9. Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів початкових класів з природознавства.

10. Про використання методу тестування вчителями англійської мови у 10-11- класах  як однієї з форм роботи з діагностики та контролю знань, умінь та навичок учнів.

11. Про використання диференційованого підходу до учнів на уроках німецької та французької мов.

12. Про роботу вчителів  англійської мови над активізацією навичок читання у 5-9-х класах та рівень навчальних досягнень учнів з даного виду мовленнєвої діяльності.

13. Про підготовку, проведення літньої оздоровчої кампанії та забезпечення охорони життя і здоровя дітей.

14. Про результати перевірки організації харчування і санітарного стану у шкільній їдальні.

15. Про стан патріотичного виховання у школі.

16. Про стан розвитку учнівського самоврядування та дитячих громадських організацій.

17. Про стан профілактики правопорушень дитячої бездоглядності, негативних явищ серед учнівської молоді.

18. Про систему роботи класних керівників 5-11-х класів із питань формування художньо-естетичної культури учнів.


1. Про роботу вчителів школи з упровадження методик креативної освіти для розвитку інноваційної особистості.

2. Про роботу вчителів початкової школи зі збереження фізичного та психічного здоровя учнів, забезпечення якісного проведення уроків «Фізичної культури» та «Основ здоровя».

3. Реалізація творчого потенціалу учнів шляхом індивідуально особистісного підходу при вивченні іноземних мов.

4. Патріотичне виховання як важлива складова виховного процесу у школі.
1. Про стан забезпечення навчальними підручниками учнів початкових та старших класів.

2. Про підсумки проведення акції «Перші дні дитини в школі».

3. Про дотримання питного та температурного режиму у школі.

4. Про дотримання режиму роботи ГПД і турботу вихователя про збереження і зміцнення здоровя дітей.

5. Про дотримання санітарно-гігієнічних норм під час НВП в школі.

6. Про стан проведення інструктажів безпеки життєдіяльності та бесід з попередження дитячого травматизму.

7. Про роботу шкільного web-сайту.

8. Про максимальне залучення учнів у шкільні та позашкільні гуртки та секції.

9. Про звільнення учнів від оплати за харчування.

10. Про працевлаштування і навчання випускників 9,11-х класів.

11. Про атестацію педпрацівників.

12. Про підготовку учнів початкових класів до міських оглядів.

13. Про спрямування роботи керівників художніх колективів за напрямками при підготовці учнів до конкурсу-огляду.

14. Про проведення предметних олімпіад, конкурсів                          Т. Шевченка, П.Яцика.

15. Про використання вчителями школи Інтернет-ресурсів для роботи з довідковим  матеріалом на уроках та перевірки засвоєння ними навчального матеріалу.

16. Про роботу вчителів над індивідуальними темами «Педагогічні відкриття».

17. Про хід курсової підготовки.

18. Про формування учнівського парламенту, підвищення його ролі в шкільному самоврядуванні.

19. Про підготовку до новорічних та різдвяних свят.

20. Про готовність  хореографічних та вокальних колективів до огляду-конкурсу.

21. Про підготовку до ДПА.

22. Про методичну та матеріально-технічну підготовку до роботи літньої лінгвістичної школи «Поліглот».
1. Моніторинг якості навченості учнів початкових класів з математики (за підсумками діагностичного зрізу знань).

2. Моніторинг якості читання учнів 4-х класів (за підсумками ДПА).

3. Моніторинг необхідності роботи літньої лінгвістичної школи для молодших школярів.

4. Про виявлення рівня навичок читання учнів 5-9-х класів з англійської мови.

5. Моніторинг використання методу тестування вчителями англійської мови у 10-11-х класах.

6. Моніторинг якості проведення заходів згідно з затвердженою Концепцією національно-патріотичного виховання учнів 1-4-х класів.

7. Моніторинг якості знань учнів з правознавства.

8. Моніторинг виховної роботи вчителів біології з екологічного виховання школярів.

9. Моніторинг готовності учителів та учнів до роботи над науково-методичною проблемою.

10. Про роботу класних керівників 5-11-х класів з розвитку творчих здібностей школярів шляхом залучення їх до гурткової роботи.

2016 - 2017 н.р.
Накази
Педради
Ради при директорі
Моніторинг
1. Про рівень викладання математики вчителями початкових класів та якість знань учнів з предмета.

2. Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з української  мови.

3. Про використання навчально-матеріальної бази навчальних кабінетів вчителями іноземних мов.

4. Про формування та активізацію навичок діалогічного мовлення на уроках німецької та французької мов на середньому етапі , рівень навчальних досягнень учнів з даного виду мовленнєвої діяльності.

5. Про результативність впровадження курсу «Я у світі» англійською мовою.

6. Про роботу вчителів початкових класів з розвитку творчих здібностей учнів та залучення їх до позакласної роботи.
7. Про рівень надання освітніх послуг з музичного мистецтва у світлі виконання заходів з упровадження «Концепції національно-патріотичного виховання школярів».

8. Про рівень надання освітніх послуг з художньої культури  у світлі виконання заходів з упровадження «Концепції національно-патріотичного виховання школярів».

9. Про роботу вчителів трудового навчання та технологій  з упровадження методик креативного навчання.

10. Про рівень навчальних досягнень школярів та якість викладання астрономії.

11. Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з інформатики.

12. Про підсумки роботи щодо впровадження  здорового способу життя серед учнівської молоді.

13. Про стан виконання загальнодержавної  програми «Національний план дій» щодо реалізації конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року.

14. Про стан роботи з батьківською громадськістю.

1. Про результати впровадження інтерактивних мультимедійних технологій у навчально-виховний процес початкової школи.

2. Актуалізація пошукової та творчої активності учнів засобами інноваційної діяльності у позакласній роботі з іноземних мов.

3. Національно-патріотичне виховання учнів початкових класів.

4. Про виконання вчителями фізичної культури  заходів з упровадження Концепції національно-патріотичного виховання школярів.

5. Формула продуктивності: як  виплекати креативного учня-майбутню інноваційну особистість.


6. Про роль національно-патріотичного виховання в школі та сім’ї.

7. Розвиток креативності вчителя в системі науково-методичної роботи школи.
1. Самоосвітня робота вчителів початкових класів та її результативність. Участь у фахових освітянських конкурсах та проектах.

2. Про роботу з учнями, які систематично спізнюються на уроки.

4. Про систему роботи вчителів початкових класів щодо успішної підготовки учнів до ДПА  у 4-х класах.

5. Про аналіз показників результативності складання ЗНО з англійської мови в розрізі навчальних закладів міста.

6. Про зміцнення та використання навчально-матеріальної бази навчальних кабінетів іноземних мов.

7. Про результати  співпраці  вчителів англійської мови з ККАМ.

8. Про результативність  виступу учнів у ІІ етапі олімпіади з англійської, французької та німецької мов та підготовку до ІІІ етапу.

9. Про стан ведення  класних журналів вчителями іноземних мов.

10. Про підготовку учнів початкових класів до міських конкурсів та змагань.

11. Про роботу керівників вокальних і хореографічних колективів.

12. Про підготовку учнів до міського конкурсу із початкового технічного моделювання.

13. Про оновлення педагогічних портфоліо учителів школи.

14. Про роботу вчителів школи з підготовки учнів до ЗНО та ДПА.

15. Про проведення конкурсу молодих вчителів «Крила творчості».
16. Про створення банку даних   «Творча обдарованість».

17. Про систему роботи класних керівників 9-11-класів з  профорієнтації учнів.

18. Про  підсумки проведення зимових канікул, новорічних та різдвяних свят.

19. Про роботу шкільних волонтерських загонів.

20. Про роботу шкільної бібліотеки як інформаційно-методичного центру.

1. Моніторинг якості навченості учнів початкових класів з української мови (за підсумками діагностичного зрізу знань).

2. Моніторинг зайнятості учнів           1-4-х класів у шкільних та позашкільних гуртках і секціях.

3. Виявлення рівня комунікативних навичок учнів початкової школи.

4. Моніторинг форм позакласної роботи вчителів німецької та французької мов.

5. Моніторинг якості проведених виховних заходів вчителями початкових  класів.

6. Моніторинг професійного зростання педагогів з проблеми «Сучасний демократичний креативний учитель».

7. Моніторинг формування вчителями школи відповідального ставлення учнів до рідної мови, свідомого її використання, значення її у вияві українського менталітету, способу усвідомлення і самоіндентифікації себе як українців.


2017 - 2018 н.р.
Накази
Педради
Ради при директорі
Моніторинг
1.Про розвиток естетичних здібностей молодших школярів, формування творчої уяви та почуття прекрасного на уроках мистецтва і трудового навчання.

2. Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів початкових класів.

3. Про розвиток творчих здібностей школярів на уроках мистецтва.

4. Про визначення обсягу домашніх завдань з англійської мови у
   5-9-х класах.

5. Про вивчення роботи вчителів іноземних мов з виявлення, розвитку і підтримки здібних та обдарованих школярів, підготовки їх до дослідницької, наукової діяльності у вищих навчальних закладах. 

6. Про результати перевірки  організації харчування та санітарного стану в шкільній їдальні.

7. Про стан ведення щоденників учнями 5-10 класів.

8. Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури.

9. Про розвиток креативності мислення на уроках математики та рівень навчальних досягнень учнів.

10. Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з фізики.

11. Про розвиток творчих здібностей учнів та рівень їх навчальних досягнень на уроках біології.

12. Про якість збереження  вчителями школи здоровя учнів, про  стан викладання основ  здоровя.

13. Про розвиток художніх уподобань школярів на уроках образотворчого мистецтва.

14. Про результати перевірки планування виховної роботи класними керівниками.

15. Про підсумки  проведення пропаганди правових знань.

16. Про результативність позакласної та позашкільної роботи педагогічного колективу за 2017-2018 н.р.

17. Про підсумки виховної роботи у 5-11-х класах за 2017-2018 н.р.

1. Про шляхи формування у молодших школярів  мотивації до успішної навчальної діяльності.

2. Про дидактичний потенціал втілення новітніх тенденцій у викладанні іноземних мов.

3. Про стан ведення виховної роботи з учнями початкових класів протягом 2017-2018 н.р.

4. Про диференційоване домашнє завдання як один із шляхів підвищення пізнавальної мотивації школярів.

5. Роль колективу, сім’ї, громадськості у вихованні фізично здорової, духовно багатої особистості.

6. Формування позитивної мотивації до самоосвіти та розвиток творчої компетентності вчителя у системі креативної освіти.
1. Про проведення уроків фізичної культури на свіжому повітрі.

2. Про систему роботи вчителів початкових класів з формування в учнів культури поведінки, відповідального ставлення до обов’язків.

3. Про використання методу проектів вчителями англійської мови на уроках  спецкурсів.

4. Про організацію науково-дослідницької роботи з учнями, членами творчої асоціації ЕНІТО.

5. Про результати перевірки обсягу домашнього завдання з англійської мови у 5-9-х класах.

6. Про нові підходи в організації роботи методоб’єднання вчителів іноземних мов.


7. Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей на уроках англійської, німецької та французької мов.  

8. Про організацію харчування учнів 1-4-х класів.

9. Про підготовку учнів початкових класів до спортивних змагань.

10. Про організацію оздоровлення учнів з числа пільгових категорій за бюджетні кошти.

11. Про підготовку учнів до ЗНО з використанням мобільних пристроїв та планшетів на базі ОС Android (з проблем інформатизації освіти на базі додатків).

12. Про проведення класними керівниками валеологічних хвилинок у середніх та старших класах.

13. Про аудит внутрішнього контролю.

14. Про підготовку науково-практичного семінару «Продуктивне зростання наукового та творчого потенціалу сучасних учнів шляхом упровадження креативної освіти».

15. Про підсумки проведення місячника правових знань.

16. Про пошуково-дослідницьку роботу у школі, залучення до неї класних колективів, батьківської громадськості.

17. Про стан військово-патріотичного виховання у школі.

18. Про роботу з молодими вчителями.

1. Моніторинг якості навченості учнів 4-х класів з української мови (за підсумками ДПА).

2. Моніторинг якості впровадження в роботу вчителів початкових класів інформаційно-мультимедійних засобів навчання.

3. Визначення обсягу домашніх завдань з англійської мови у 5-9-х класах.

4. Вивчення роботи вчителів іноземних мов з виявлення, розвитку і підтримки здібних та обдарованих школярів, підготовки їх до дослідницької, наукової діяльності у вищих навчальних закдадах. 

5. Моніторинг якості підготовки до спортивних змагань «Біола – ігри чемпіонів», «Перші кроки».

6. Моніторинг визначення ефективності роботи учителя у між курсовий період.

7. Моніторингове дослідження з проблеми «Формування навичок успішної соціальної адаптації учнів, здатності їх до самоосвіти».

8. Моніторинг роботи соціального педагога.
2018 - 2019 н.р.
Накази
Педради
Ради при директорі
Моніторинг
1. Про результати дослідження рівня сформованості навичок читання та розуміння тексту  молодших школярів, розвиток їх  читацьких інтересів.

2. Про підсумки перевірки стану викладання предметів варіативної складової навчального плану.

3. Про використання ІКТ для підвищення ефективності навчального процесу на уроках німецької та французької мов.

4. Про роботу вчителів  англійської мови над активізацією навичок усного мовлення у 5-9-х класах та рівень навчальних досягнень учнів з даного виду мовленнєвої діяльності.

5. Про роботу методоб’єднання вчителів іноземних мов.

6. Про підготовку і участь учнів              1-4-х класів у міському огляді колективів художньої самодіяльності.
7. Про реалізацію учителями української мови та літератури Концепції національно-патріотичного виховання школярів.

8. Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з історії України, всесвітньої історії.

9. Про якість надання вчителями освітніх послуг з географії  та рівень навчальних досягнень школярів з даного предмета.

10. Про використання творчих завдань вчителями та рівень навчальних досягнень учнів з алгебри та геометрії.

11. Про виконання вчителями школи Конституції України, Закону України щодо державної мови.

12. Про результати перевірки планування класними керівниками виховної роботи та якості її виконання.
1. Про здійснення розбудови національної школи засобами відродження народних традицій, культури мови на уроках та в позаурочний час.

2. Шляхи активізації навчального процесу на уроках англійської мови у 1-4-х класах та рівень навчальних досягнень учнів з предмета.

4. Про зайнятість учнів 1-4-х класів у шкільних та позашкільних гуртках та секціях.

5. Креативна освіта  для розвитку інноваційної особистості у ході вивчення предметів гуманітарного та фізико-математичного циклів.

6. Майстерність класного керівника, його творча ініціатива, вдосконалення методів, форм роботи з учнями.

7. Педагог нової формації: дослідник, лідер, креативна особистість.

8. Про психолого-педагогічний супровід розвитку креативної особистості.
1. Про оновлення бази даних педагогічного програмного забезпечення.

2. Про розвиток творчих здібностей учнів початкових класів та роботу педагогів з обдарованими дітьми.

3. Про впровадження нових освітніх технологій, спрямованих на удосконалення навчально-виховного процесу та збереження здоровя дітей.

4. Про роль методоб’єднання вчителів іноземних мов у формуванні  й удосконаленні професійної компетентності  вчителів.

5. Про дотримання виконавської дисципліни, виконання посадових обов’язків вчителями іноземних мов.

6. Про об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів вчителями іноземних мов.

7. Вплив виховної роботи з іноземних мов на формування творчої особистості.

8. Про участь учнів школи та вчителів іноземних мов в міжнародних програмах та проектах.

9. Про дотримання питного режиму учнями школи.

10. Про роботу шкільної їдальні та санітарний стан харчоблоку.

11. Про роботу керівників художніх колективів учнів початкових класів.

12. Про проектну діяльність учнів 10-11-х класів «Мій майбутній шлях».

12. Про мотивацію та стимулювання праці педагогів у роботі над науково-методичною проблемою.

14. Про результати ЗНО випускників 11-х класів.

15. Про підготовку майстер-класу «Урок розвитку креативної інноваційної особистості. Який він?».

16. Про підготовку психолого-педагогічних читань «Обдарована дитина: реалізація творчого потенціалу учня».

17. Про організацію туристсько-краєзнавчої роботи.

18. Про аналіз роботи гуртків у школі у позаурочний час.

19. Про виконання програми «Обдарована дитина».

1. Моніторинг якості самопідготовки школярів  та відвідування ГПД учнями 2-4-х  класів.

2. Моніторинг якості навченості учнів початкових класів з предмета «Я у світі» (за матеріалами діагностичного зрізу знань).

3. Визначення ефективності використання ІКТ на уроках  німецької та французької мов.

4. Вивчення стану науково-методичного забезпечення освітнього процесу з  англійської мови у школі І ступеня.

5. Моніторинг якості підготовки художніх колективів 1-4-х класів до міського огляду-конкурсу  колективів художньої самодіяльності.

6. Моніторинг ефективності профільного навчання у школі, доцільності викладання курсів, проведення гурткової роботи.

7. Моніторинг готовності учнів до ЗНО.2019 - 2020 н.р.
Накази
Педради
Ради при директорі
Моніторинг
1. Про дотримання режиму роботи  ГПД, рівень організації самопідготовки учнів та ведення ділової документації  вихователем ГПД.

3. Про розвиток пізнавальної діяльності учнів  на уроках англійської мови на основі інтеграції міжпредметних зв’язків.

4. Про підсумки роботи  вчителів англійської, німецької та французької мов з обдарованими дітьми.

5. Про роботу вчителів  англійської мови над активізацією навичок писемного мовлення у 9-11-х класах та  рівень навчальних досягнень учнів з даного виду мовленнєвої діяльності.

6. Про організацію виховної та гурткової роботи в початкових класах.

7. Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з курсу «Людина і світ».

8. Про виховання вчителями природознавства любові до рідного краю, рідної природи у процесі викладання даного предмета (на реалізації Концепції національно-патріотичного виховання  школярів).

9. Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з хімії.

10. Про роботу бібліотекаря школи з формування читацьких інтересів школярів, вироблення культури читання.

11. Про заходи щодо запобігання наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, шкідливих звичок серед учнів школи.

12. Про залучення учнівської молоді школи до туристсько-краєзнавчої діяльності у 2019-2020 н.р.

13. Про організацію виховної роботи у 2019-2020 н.р.

14. Про підсумки роботи над науково-методичною проблемою "Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості".

1. Сучасні аспекти навчально-виховної роботи у початкових класах, проблеми виховання молодших школярів та шляхи їх подолання.

2. Навчально-виховний потенціал спецкурсів в системі роботи вчителів англійської мови.

3. Про підсумки роботи над науково-методичною проблемою « Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості  у 2015-2020 р.р.».

4. Національно-патріотичне виховання школярів засобами позакласної виховної роботи.
1. Про спортивно-оздоровчі заходи для учнів початкових класів, проведення спортивних свят для учнів та батьків.

2. Про видавничу діяльність вчителів початкових класів.

3. Про дотримання вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у 2,5-х класах.

4. Про стан позакласної  та позашкільної роботи з іноземних мов.

5. Науково-практичний аналіз результатів роботи методоб’єднання вчителів іноземних мов над науково-методичною проблемою школи.

6. Про підсумки проведення декади педагогічної майстерності  вчителів іноземних мов.

7. Шляхи  удосконалення самоосвітньої роботи вчителів іноземних мов та учнів.

8. Про умови та критерії оптимального вибору методів навчання в процесі розвитку пізнавальної діяльності учнів  на уроках англійської, німецької та французької мов.   

9. Про роботу художніх колективів учнів 1-4-х класів.

10. Про стан харчування у шкільній їдальні.

11. Про організацію оздоровлення учнів у 2020 році.

12. Про роботу вчителів з популяризації власного досвіду з упровадження науково-методичної проблеми школи у всесвітній мережі Інтернет, підготовці друкованих посібників.

13. Про підготовку методичного фестивалю «Креативний учитель – гарант формування креативної особистості інноваційного випускника».

14. Про підготовку науково-практичної конференції «Інноватика в педагогіці».
15. Про стан підготовки електронного посібника «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості».

16. Про організацію та проведення шкільного етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт.

17. Про стан відвідування учнями школи та роботу з попередження правопорушень.

18. Про організацію роботи з благоустрою території школи.

19. Про підсумки атестації педагогічних працівників.

1. Моніторинг щільності уроків фізичної культури у початковій школі.

2. Моніторинг якості засвоєння навчального матеріалу з природознавства у 3-х класах (за матеріалами діагностичного зрізу).

3. Про анкетування учнів 4-х класів «Досягнення і проблеми моєї школи».

4. Вивчення стану кадрового забезпечення освітнього процесу з іноземних мов.

5. Моніторинг визначення сформованості в учнів 10-11-х класів іншомовної комунікативної компетенції.

6. Моніторинг якості харчування учнів у шкільній їдальні (дослідження батьківської громадськості).

7. Моніторинг читацьких інтересів школярів.

8. Моніторинг освітньої діяльності школярів з суспільних дисциплін.
9. Моніторинг науково- дослідної роботи школярів у МАН України.

10. Моніторинг ефективності упровадження науково-методичної проблеми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» серед батьків учнів.