Охорона праці та безпека

Охорона праці та безпека життя

 1. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах
 2. Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу
 3. Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства
 4. Типове положення про службу охорони праці
 5. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
 6. Положення про розробку інструкцій з охорони праці
 7. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах
 8. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
  професійних захворювань і аварій на виробництві
 9. Порядок розслідування та обліку нещасних
  випадків невиробничого характеру
 10. Перелік робіт з підвищеною небезпекою
 11. Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві
 12. Правила пожежної безпеки для закладів,установ освіти
 13. Правила безпечної експлуатації електроустановок
 14. Правила безпеки систем газопостачання України
 15. Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах
 16. Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики
 17. Вимоги до складання розкладу
 18. Порядок забезпечення перевезення організованих груп дітей